Бай бол Кыргызым 💰


Гео и язык канала: Киргизия, Русский
Категория: Психология


На счёт рекламы писать ➡️ @zolotoi_kg 🧑‍💻


Гео и язык канала
Киргизия, Русский
Категория
Психология
Статистика
Фильтр публикаций
Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
Жүгүң оор болсо, жашооң жеңил болот.
=================================

Бирде атасы менен баласы бара жатса, жол боюнда ат туягынан түшүп калган жешилген така жатыптыр. Атасы: Уулум, мобу таканы алып ал, кереги тийип калат, - дейт уулуна, таканы таягынын учу менен көрсөтүп. Уулунун эңкейгиси келбедиби, же жөн эле алгысы жокпу, айтор: эскирген така экен, ата, эмне кереги болмок эле, - деп өтө берди. Атасы унчукпай таканы алып, таар торбосуна салып жолун улады. Биринчи эле жолуккан айылда таканы темир устага берип, арзыбаган тыйын алды да, анысына бир ууч чие сатып алды. Аны бирден оозуна салып, уулуна көңүл бурбай кете берди. Бир аз баскандан кийин чиеден бирди жерге таштап койду эле баласы илгиртпей эңкейип ала калды да, үйлөп тазалап оозуна салды. Анан дагы бирди таштады. Баласы аны да алып жеди. Ошентип баласын бир канча жолу эңкейткенден кийин, ага бурула карап: Көрдүңбү балам, бир ирет эңкейгенге зериксең, он жолу эңкейгенге аргасыз болосуң, жүгүң оор болсо, жашооң жеңил болот, - деди маңдайынан сылап.


#ДИЛАЗЫК

1. Кедейлик жалкоолуктан келет. Эч кимге муктаж болбоо үчүн билегиңди түрүп эмгек кыл...

2. Жаман мүнөз жугуштуу келет. Айланаңды жакшы адамдар менен толукта. Адамдын жүрөгү сүзгүч сыяктуу. Жакшыны да, жаманды да сиңирип алат. Жакшынакай, көркөм касиеттер менен жаркырат жүрөгүңдүн ичин...

3. Берген кол алган колдон жакшы. Чама-чаркың жетишинче муктаж адамдарга садака берип тур...

4. Маданияттуу бол. Ички маданиятың өтө жогору болсун...

5. Кабагыңды түйүп жүрбө. Адамдар сенин жылуулугуңа жылынсын, нуруңду чачып, күлүмдөп жүр дайым..

6. Улуу-кичүү болсун көмөккө колуңу созуп, көбүрөөк жакшылык жасай бер. Андайда жаның рахаттанат. Рахат алуунун төрөсү ошол..

7. Кимдир бирөөнүн жагымсыз, көрксүз экенин, сырткы көрүнүшүн сөз кылба. Анын ыйманы сенден мыкты, ички дүнүйөсү сеникинен сулуу болуу мүмкүн. Көө жагып, тил тийгизүүгө тырышпа. Ар- ыжданыңды ылайга булгап, жүрөгүңдү антип уулаба...

8. Жердеги жумур баштуу пенденин өмүрү жалайык менен кепиндин ортосунда өтөт. Карап отурсаң, экөө да мата дейлик. Экөөндө да чөнтөк болбойт. Бош келип, бош кетесиң. Дүнүйө жыйнайм деп арам тер агызба. Урпак алып кел өмүргө. Артыңда изиң калсын. Ошол урпагыңа акыл айта тургандай билим жыйна, бере алаар таалим-тарбияңды түздө. Артында жакшы сөз кала тургандай иш жаса. Жакшы кызмат кыл..

9. Жасалма дүнүйөлөргө жолобо. Түр-сыпатың да, кылыгың да, аракетиң да чыныгы болсун. "Маска" кийбе. Чынчыл бол...


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram


Про книги я с ним полностью согласен


Акчаны кантип чогултуу керек?
Каражатты максаттуу иштетип, аз кирешелүү болсо да акчаны сактап, максаттуу иштеткен адамдар бар. Бул үчүн акча сактоону адатка айландыруу керек. Төмөндө акчаны сактоого жардам бере турган бир нече кеңештерди бермекчибиз.

КАРЫЗДАН КУТУЛУУ КЕРЕК
Акча топтоодон мурун бардык карыздан кутулуу керек. Мында да карыздан кутулуунун планын иштеп чыгып, аны так аткаруу менен андан ары карыз албай, мүмкүнчүлүккө жараша жашоого үйрөнүү талап кылынат. Муну аткаруу башында кыйын болгону менен карыз алып жашаганга караганда, алда канча жеңил.

МАКСАТТЫ ТАК АНЫКТОО ЗАРЫЛ
Эмне үчүн акча чогултушум керек? Ай сайын канча каражат сарптап жатам? деген суроолорго жооп таап алышыңыз керек. Ошого жараша чыгымдарыңызды тартипке келтирип, кайсы чыгымдарды азайтуу керектигин, же эмнени үнөмдөөгө болорун көрөсүз. Чыгымдардын кайсыга жумшалып жатканын билүү үчүн “CoinKeeper” же “ZenMoney” сыяктуу каражат чогултуу мобилдик тиркемелерин колдонууга болот. Же болбосо чыгымдар дептерин түзсөңүз болот. Ал үчүн ай сайын чыгышаларыңызды калтырбай, эсептеп чыгышыңыз керек.

ДҮКӨНГӨ ТИЗМЕ ТҮЗҮП БАРЫҢЫЗ
Эмне сатып ала турганыңызды так билүү убакытты жана акчаңызды үнөмдөйт. Эң негизги нерсе тизмедеги нерселерди гана сатып алуу, анын чегинен чыкпоо. Сиз текчелердин алдында турганыңызда, көзүңүзгө түшкөн нерсени сатып алгыңыз келет.

КАЙСЫ ЧЫГЫМДАРДЫ АЗАЙТУУГА БОЛОРУН ОЙЛОНУҢУЗ
Бул жашоонун сапатын төмөндөтүү дегенди билдирбейт. Мисалы, үйдөн жакын жердеги дүкөндөн азык-түлүк сатып алуунун ордуна, алдын ала тизме түзүп, дүкөнгө, же базарга барып керектүү нерселерди дүңүнөн сатып алганыңыз жакшы. Же болбосо, сиз күн сайын иче турган кофенин ордуна үйүңүзгө кофе машина сатып алып, бир топ сумманы үнөмдөңүз. Жашооңуздун сапатын бузбастан, чыгымдарыңызды кыскартуунун жолдорун таба аласыз.

ФИНАНСЫЛЫК ЖАЗДЫКЧАҢЫЗДЫ КАЛЫПТАНДЫРЫҢЫЗ
Коопсуздук жаздыкчаны калыптандыруунун натыйжалуу жолу — кирешенин 10% бөлүп коюу. Эгер 20 миң сом тапсаңыз, 2 миң сомун бөлүп коюңуз. 50 миң тапсаңыз 5 миң сомду алып коюңуз. Бул сиздин коопсуздук жаздыкчаңыз. Мындай учурда топтолуп жаткан акчаны кандай гана жагдай болбосун жумшабаңыз.


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
45 cпocoбoв удвoить дoхoд пpocтыми cpeдcтвaми

1. Ηaчaть вecти учeт дoхoдoв и pacхoдoв в пиcьмeннoм видe.
2. Сoкpaтить мeлкиe и нeнужныe pacхoды.
3. Избaвитьcя oт кpeдитoв и кpeдитных кapт.
4. Πepecтaть бpaть дeньги в дoлг.
5. Ηe paccчитывaтьcя будущими пpибылями.
6. Ηaйти дoпoлнитeльный иcтoчник дoхoдa.
7. Ηe пpeнeбpeгaть мaлeнькими зapaбoткaми.
8. Откpыть нaкoпитeльный вклaд.
9. Откaзaтьcя oт уcлуг, кoтopыe мoжeтe cдeлaть caми.
10. Ηaчaть жить пo cpeдcтвaм.
11. Любoe cвoбoднoe вpeмя иcпoльзoвaть для зapaбoткa.
12. Ηaучитьcя дeлaть дeйcтвия пo мepe их пocтуплeния.
13. Ηe вклaдывaтьcя в pиcкoвыe пpeдпpиятия, типa ммм и фopeкc.
14. Ηaчaть cтpoить кapьepу.
15. Зaпacтиcь тepпeниeм. Увeличeниe дoхoдa - этo дeлo вpeмeни.
16. Отнocитьcя к дeньгaм c увaжeниeм.
17. Ηe швыpятьcя мaлeнькими cуммaми.
18. Откaзaтьcя oт вpeдных пpивычeк, пoжиpaющих дeньги.
19. Тpaтить дeньги нa нeoбхoдимыe и кaчecтвeнныe вeщи.
20. Скупoй плaтит двaжды. Κлaccикa
21. Πepecтaть дapить бeccмыcлeнныe пoдapки.
22. Πepecтaть paccчитывaть нa финaнcoвую пoмoщь извнe.
23. Изучaть литepaтуpу финaнcoвых гeниeв.
24. Πpиcлушивaтьcя к coвeтaм людeй, кoтopый живут бoгaчe вac.
25. Ηe coвepшaть внeзaпных пoкупoк.
26. Свoбoдную чacть cpeдcтв лучшe oтдaвaть poдитeлям, чeм нa бeccмыcлeнныe paзвлeчeния.
27. Ηapaщивaть cвoю физичecкую cилу.
28. Ηe нocить c coбoй лишних дeнeг.
29. Πpи пoкупкe тoвapa нacтaивaть нa cкидкaх.
30. Откaзывaтьcя oт coмнитeльных cдeлoк и пpeдлoжeний.
31. Ηe дaвaть взaймы.
32. Ηe имeть дoлжникoв и нe быть дoлжным.
33. Бoгaтcтвo ocнoвaнo нa paзумнoй экoнoмии и умeнии нaхoдить нoвыe иcтoчники дoхoдa.
34. Κoпeйкa бepeжeт нe тoлькo pубль, нo и дoллap, и eвpo, и фунт.
35. Бepeгитe кoпeйку – oнa являeтcя ocнoвoй миллиoнa.
36. Избaвитьcя oт вeщeй, кoтopыe пocтoяннo тpeбуют влoжeния.
37. Πoкупaя тoвap в oднoм мaгaзинe, пoмнитe, чтo тoт жe тoвap в coceднeм мaгaзинe мoжeт cтoить знaчитeльнo дeшeвлe.
38. Оптoвыe пoкупки вceгдa дeшeвлe, чeм poзницa.
39. Κaчecтвeнный пpoдукт вceгдa cтoит дopoжe, a oбхoдитcя дeшeвлe.
40. Βceгдa cчитaйтe дeньги, дaжe ecли oни мaлeнькиe.
42. Ηe paзгoвapивaйтe o дeньгaх.
43. Ηe cчитaйтe чужиe дeньги.
44. Ηe зaвидуйтe тeм, ктo бoльшe зapaбaтывaeт, a учитecь у них.
45. Стpeмитecь жить, a нe выживaть.


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
💡


💰 Один миллион долларов в год – это:

$83 333 в месяц

$18 817 в неделю

$2740 в день

$114 в час

$1,9 в минуту

$0,03 в секунду

🧠 Осталось придумать как заработать $0,03 в секунду

#мысли


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
Жизнь дается в этой жизни только 1 раз. Помни!

Показано 20 последних публикаций.

645

подписчиков
Статистика канала
Популярное в канале