💗 БАКТЫЛУУ ЖУБАЙ 💗


Гео и язык канала: Киргизия, Киргизский
Категория: Цитаты


КАНАЛ АЙЫМДАР ҮЧҮН 🌹🌹🌹
💕Жашоомдогу АМАНАТЫМ сен болсоң,
Сенден башка кимге көңүл бурайын💕
💖Жан дүйнө сезимдери.
💚Мотивация .
💖Сүйүктүү жубай сырлары.
💚Психология .
💖Бактылуу үй-бүлө сырлары.
💚Эркек-аял мамилеси.
Админка📩: @Dushevnaya_27


Гео и язык канала
Киргизия, Киргизский
Категория
Цитаты
Статистика
Фильтр публикаций


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
💞 Бул жашоодо бүт нерсени жеңсе болот. Эгер жаныңда сени менен бирге бүт нерсени жеңүүгө бел байлаган адам болсо...💞


💗БАКТЫЛУУ ЖУБАЙ💗


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
🧡🧡🧡🧡 🧡🧡🧡🧡🧡🧡
🧡🧡🧡🧡🧡🧡❗️


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
💞


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
🌺 Аялга алкаштар керек эмес, алкыштар керек.
🌺 Аялды уруу керек эмес, урматтоо керек.
🌺 Аялды сындоо керек эмес, сыйлоо керек.
🌺 Аялды сындыруу керек эмес, сагынуу керек.
🌺 Аялды таштоо керек эмес, алуу керек.
🌺 Аялга бекинүү керек эмес, бекитүү керек.
🌺 Аялды кордоо керек эмес, коргоо керек.
🌺 Аялга бакыруу керек эмес, барктоо керек.

💗БАКТЫЛУУ ЖУБАЙ💗

5k 0 12 2 82

Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
Я незнаю - ТЫ же Знающий!
Я немощна - Ты Всемогущий!
Я твое создание - Ты Мой Создатель!
Уповаю на Тебя во всем!
Пусть будет так, как во благо мне, несмотря на все мои желания и не желания...
Аминь!


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
❤️Сүйүү болсо, болсун анын кайрымы,
Бактылуулук багын көрсүн бардыгы.
Үй-бүлөлүк бакыт каалайм баарына,
Үй-бүлө бул жан дүйнөнүн байлыгы
❤️

Бул жакта 🟢ДУШЕВНО
Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
- Мен азыр эле өзүмдүн жакшы экенимди сездим...
- Кантип ?
- Сен жакшысынго
💗
- Түшүнбөдүм ?
- Аллах Куранда айтпады беле: "Жакшы аялдар жакшы эркектер үчүн" деп
💗

💞 БАКТЫЛУУ ЖУБАЙ 💞


LOVE TIME:

💞 Сүйүү деген
бири бирин кароо эмес❌

💞 Сүйүү бул -
бир багытты кароо✔️
Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
💞 Бак алгач адамдын аягына конот.

💕Бутун түз алып жүрсө белине конот.

💗 Белин таза алып жүрсө көкүрөгүнө конот.

💖Көкүрөгүн көтөрбөгөн адамдын маңдайына конот.

❤️ Маңдайындагы бакытты баалай билген адамдын башында
"БАК" түбөлүк калат
💕


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
🌺🍃Сен бир сулуу, таттуусуң да аялзат,
Сен бир назик жагымдуусуң аялзат.
Сен бир кооз көпөлөксүң аялзат,
Сен бир жыттуу роза гүлсүң аялза
т🌺🌿


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
АВГУСТ, кош келдиң!☀️
Жакшылыктарың мол болсун!
💞


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
🌺🫶


💕Сүйүү түшүнүгүндө так жана жалгыз бир туура аныктама жок, анткени махабатты түрдүү
илимдер ар кандай талкуулашат💕

Мисалы:

💕 Динде — Садага чалуу
(өзүн же башка нерсени), чыдамдуулук, кечиримдүүлүк.

💚 Философияда — Адамдар ортосундагы өз ара мамилелердин эң жогорку баскычы.

💛 Илимде — Психикага таасирин тийгизүүчү, физика-химиялык процесстер жана абалдар.

❤️ Психологияда — Социализация көрүнүшү, укум-тукум улантууга умтулуу.

💞 Социумда — Үй-бүлөдөгү бириктирүүчү бөлүм.

💖 Искусстводо - Чыгармачылыктагы эргүүнүн, стимулдун, түрткүнүн бирден кубаттуу булагы.

💙 Эзотерикада — Жогоркү күчтөр тарабынан алдын-ала аныкталган энергетикалык байланыш.


ӨКҮНБӨЙМ ӨМҮРДӨ БАРЫМА💕💕💕

Жан дүйнөм бөлөнүп жыргалга,
Термелет үмүтүм жыргалга.
Эртеңим жомоктон куралып,
Умтулам керемет жылдарга.

Сел болуп агылса ойлорум,
Өзүмдү шамалдан коргодум.
Талыкпай из салып жошоомо,
Бакытка бараткан жолдомун.

Көк асман нур төгүп таңыма,
Бакубат гүл өстү багыма.
Жашаймын төрт мезгил жазындай,
Өкүнбөйм өмүрдө барыма.

Жан дүйнөм бөлөнүп жыргалга,
Өкүнбөйм өмүрдө барыма🌺


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
Ведь у Аллаха планы лучше,
чем наши
😇

🔆 Для души🔆


ЖОЛДОШУМА💞

Өмүрдө ар тараптан колдоочума,
Айланган жан-шеригим коргоочум да.
Түбөлүк ыраазымын, ыраазымын,
Тагдырым табыштырган жолдошума.

Турмуштун арабасын тартып жүрөт,
Бүлөсү үчүн жашап, жанып-күйөт.
Жолдошум жомок күнгө жол көрсөтүп,
Бир өмүр мени коштоп басып жүрөт.

Буйурсун адал оокат тапканыбыз,
Ой-максат орундалып, айтканыбыз.
Жашоодо арманы жок жашасак дейм,
Эркелеп кучагыңда балдарыбыз.

Айланып сырдаш курдаш, жакыныма,
Жазылган адамым сен тагдырыма.
Жолодошум таянычым, жөлөгүм сен,
Суктанам жароокерим сабырыңа.

Айланган жан-шеригим коргоочума,
Түбөлүк ыраазымын жолдошума.

Показано 20 последних публикаций.