Солиқ кодексини ўрганамиз! (Soliq kodeksini o'rganamiz!)


Гео и язык канала: Киргизия, Киргизский
Категория: Экономика


Ушбу каналда Солиқ кодексини ўрганиш мақсадида хар бир модда бўйича тест тайёрланган. Солиқ кодексини ўрганиш учун “кайзен” усулидан фойдаланамиз, яъни кичик қадам, лекин доимий. Кунига фақат 1-2 модда бўйича тест юборилади.


Гео и язык канала
Киргизия, Киргизский
Категория
Экономика
Статистика
Фильтр публикаций


ЯТТ давлат рўйхатидан 2023 йил 1 сентябрь куни ўтди. Қатъий белгиланган солиқни қайси ойдан бошлаб тўлайди?
Опрос
 •   2023 йил сентябрь ойидан
 •   2023 йил октябрь ойидан
 •   2023 йил ноябрь ойидан
 •   2023 йил декбрь ойидан
7 голосов


ЯТТнинг қатъий белгиланган солиқни тўлаш муддатини кўрсатинг.
Опрос
 •   ҳар ойда, тадбиркорлик фаолияти амалга оширилган ойнинг 10 санасидан кечиктирмай
 •   ҳар ойда, тадбиркорлик фаолияти амалга оширилган ойнинг 15 санасидан кечиктирмай
 •   ҳар ойда, тадбиркорлик фаолияти амалга оширилган ойнинг 20 санасидан кечиктирмай
 •   ҳар ойда, тадбиркорлик фаолияти амалга оширилган ойнинг 25 санасидан кечиктирмай
6 голосов


Агар солиқ агенти томонидан ортиқча ушлаб қолинган сумма бир солиқ даври ичида қайтарилмаган бўлса, қандай тартибда қайтарилади?
Опрос
 •   кейинги солиқ даврида қайтарилиши мумкин
 •   солиқ тўловчи томонидан солиқ декларациясини тақдим этиш орқали қайтаришга ҳақли
 •   солиқ суммаси қайтарилмайди
 •   тўғри жавоб йўқ
35 голосов


Солиқ агенти томонидан ортиқча ушланган солиқ суммаси қачон қайтарилиши мумкин?
Опрос
 •   ҳисобот даври тугагандан сўнг, кейинги ҳисобот даврида
 •   солиқ даври тугагандан сўнг, кейинги солиқ даврида
 •   ортиқча ушлаб қолинган солиқ даври ичида
 •   барчаси тўғри
37 голосов


Солиқ агенти томонидан солиқ тўловчининг даромадидан ортиқча ушланган солиқ суммаси солиқ тўловчига қандай тартибда қайтарилади?
Опрос
 •   солиқ тўловчининг ёзма аризасига асосан қайтарилади
 •   солиқ агентининг ўз ташаббуси билан қайтарилади
 •   ортиқча ушланган сумма қайтарилмайди, балки келгуси тўловларга ўтказилади
 •   тўғри жавоб йўқ
40 голосов


Даромадлар натура шаклида амалга оширилганда ЖШОДС қайси муддатда тўланади?
Опрос
 •   натура тарзидаги тўлов амалга оширилган ой тугаганидан кейин 5 кун ичида
 •   натура тарзидаги тўлов амалга оширилган ой тугаганидан кейин 10 кун ичида
 •   натура тарзидаги тўлов амалга оширилган ой тугаганидан кейин 15 кун ичида
 •   натура тарзидаги тўлов амалга оширилган ой тугаганидан кейин 20 кун ичида
44 голосов


Тўлов манбаида ҳисоблаб чиқарилган ЖШОДС солиқ агенти томонидан қайси муддатда тўланади?
Опрос
 •   солиқ тўловчига даромадларни тўлаш билан бир вақтда
 •   солиқ ҳисоботини тақдим этиш муддатларидан кечиктирмай
 •   хар ойнинг 10 санасига қадар
 •   1 ва 2 вариантлар тўғри
43 голосов


ЖШОДС бўйича солиқ ҳисоботи қайси муддатларда тақдим этилади?
Опрос
 •   ҳар ойда, ҳисобот давридан кейинги ойнинг 15 кунидан кечиктирмай
 •   йил якунлари бўйича, кейинги йилнинг 15 февралидан кечиктирмай
 •   ҳар ойда, ҳисобот давридан кейинги ойнинг 20 кунидан кечиктирмай
 •   1 ва 2 вариантлар тўғри
65 голосов


Солиқ агентлари томонидан солиқ органига тўлов манбаидан солиқ солинмаган моддий наф тарзидаги даромадлар олган ж.ш.лар тўғрисида маълумотномани қайси муддатда тақдим этилади?
Опрос
 •   ҳисобот даври тугаганидан сўнг, 30 кун ичида
 •   солиқ даври тугаганидан кейин 30 кун ичида
 •   йиллик молияивй ҳисобот тақдим этилгунга қадар
 •   хар ойда, 15 санага қадар
40 голосов


Йил мобайнида асосий иш жойи ўзгарганда илгариги иш жойидан маълумотнома тақдим этилмаган ёки солиқ тўловчининг идентификация рақами тақдим этилмаган тақдирда ЖШОДС қандай ҳисобланади?
Опрос
 •   одатдагидек ҳисобланади, хеч қандай фарқ йўқ
 •   20% ставка қўлланилиб ушлаб қолинади
 •   солиқ кодексида белгиланган имтиёзлар қўлланилмаган ҳолда ушлаб қолинади
 •   тўғри жавоб йўқ
45 голосов


Асосий бўлмаган иш жойидан ёки бошқа солиқ агентларидан совға, моддий ёрдам ва бошқа турлардаги ёрдам олган жисмоний шахсларнинг солиқ суммасини қайта ҳисоб-китоб қилиш кимнинг зиммасига ва қандай тартибда юклатилган?
Опрос
 •   ж.ш йиллик жами даромади тўғ.декларация топширганда солиқ органига
 •   ж.ш йиллик жами даромади тўғ.декларация топширганда ж.шга
 •   ж.ш йиллик жами даромади тўғ.декларация топширганда солиқ агентига
 •   барчаси тўғри
39 голосов


Қандай ҳолатда солиқ агенти ж.шнинг ёзма аризасига асосан даромад солиғини ушлаб қолмасликка ҳақли?
Опрос
 •   ўзи билан меҳнатга оид муносабатда бўлмаган ж.ш бўлганда
 •   Ўз.Рес резиденти бўлган ж.ш бўлганда
 •   ж.ш моддий наф тарзидаги даромад олганда
 •   барча вариантлар бир вақтда бажарилганда
48 голосов


ЖШОДСни тўлов манбаида ҳисоблаб чиқариш, ушлаб қолиш ва бюджетга ўтказиш мажбурияти солиқ тўловчига даромад тўлайдиган солиқ агентлари кимлар бўлади?
Опрос
 •   Ўз.Рес. ю.шлари, ЯТТлар
 •   Ўз.Ресда доимий муассаси бор норезидентлар, норезидент бўлган ю.ш ваколатхоналари
 •   норезидентдан мулк сотиб олган ж.ш
 •   сол.тўловчининг мол-мулкини ишончли бошқаришни амалга оширувчи ишончли бошқарувчи
 •   барчаси тўғри
41 голосов


ЯТТ корхона билан меҳнат муносабатига киришди ва даромад олди. Ушбу даромад бўйича даромад солиғи ким томонидан ва қандай тартибда тўланади?
Опрос
 •   ЯТТ томонидан қатъий белгиланган ставкада
 •   ЯТТ томонидан йиллик декларация асосида
 •   Корхона томонидан агент сифатида тўлов манбаида ушлаб қолинади
 •   барчаси тўғри
64 голосов


Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи кимлар томонидан ҳисоблаб чиқарилади ва тўланади?
Опрос
 •   солиқ тўловчига даромад тўлайдиган солиқ агентлари томонидан
 •   солиқ тўловчи томонидан мустақил равишда
 •   юридик шахслар томонидан
 •   1 ва 2 вариантлар тўғри
66 голосов


Жисмоний шахлардан олинадиган даромад солиғи бўйича солиқ агентларининг ҳисобот даврини топинг.
Опрос
 •   бир ой
 •   бир чорак
 •   календарь йил
 •   барчаси тўғри
85 голосов


Жисмоний шахлардан олинадиган даромад солиғининг солиқ даврини топинг.
Опрос
 •   бир ой
 •   бир чорак
 •   календарь йил
 •   барчаси тўғри
77 голосов


2-гуруҳ ногирони бўлган ЯТТ Тошкент шаҳрида чакана савдо фаолияти билан шуғулланади. Агар ушбу ҳудуд ва фаолият учун қатъий белгиланган солиқ 825 минг сўм ҳамда БҲМ 330 минг сўм бўлса, ЯТТнинг ойлик тўланадиган қатъий белгиланган солиғини ҳисобланг.
Опрос
 •   165 минг сўм
 •   330 минг сўм
 •   437,5 минг сўм
 •   875 минг сўм
57 голосов


ЯТТ Тошкент шаҳрида озиқ-овқат маҳсулотлари чакана савдоси ва маишиий хизмат кўрсатиш билан шуғулланади. Агар қатъий белгиланган солиқ чакана савдо учун 825 минг сўм, маиший хизмат учун 275 минг сўм бўлса, ЯТТ тўлаши лозим бўлган солиқ миқдорини аниқланг.
Опрос
 •   275 минг сўм
 •   825 минг сўм
 •   962,5 минг сўм
 •   1 100 минг сўм
56 голосов


Ўз.Рес норезиденти Ўз.Ресдаги корхонада ишлайди. 2023 йил январь ойида унга 30 млн.сўм иш ҳақи ва 20 млн.сўм мукофот ҳисобланди. Ушбу даромаддан норезидент ж.шнинг даромад солиғини ҳисобланг.
Опрос
 •   6 млн.сўм
 •   7,5 млн.сўм
 •   10 млн.сўм
 •   12 млн.сўм
49 голосов

Показано 20 последних публикаций.