КЫРГЫЗ КОБ


Channel's geo and language: Kyrgyzstan, Kyrgyz


Патриот кыргыз жараны


Channel's geo and language
Kyrgyzstan, Kyrgyz
Statistics
Posts filter


Кыш кылычын кынынан сууруп, бурчтан шыкаалап турат. Силер даярданып атасыңарбы?


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
Балдар мээримге чөмүлүп жүрсүнчү.
Бөлүшүп койгулачы.


Түшүмдө жоокер болуп, ат жалында шамаал менен тең жарышып жүрүптүрмүн. Бул эмненин белгиси?
Түш жооруп бергилечи?


Силердин абал да Кобдукундайбы?


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
Кобдун жеңеси катуу кетиптир.


Бүгүн элден калбай мен да сыйлык алдым. Куттуктап койсоңор болот😊


Түшүндүң да?😊


Бул сүрөттү кандай түшүндүң?


Кобдун сүрөтүн кандай түшүндүң?


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
Тиктоктун жабылышы боюнча


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
Оштогу окуя боюнча


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
Эгемендүүлүктүн баркын билели мекендештер!
Майрамыңар кут болсун!


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
Коб Кыргызстан жөнүндө кеп салды. Сенин оюң кандай?


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
Шериненин кезеги Кыкеде


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
Кобго кошуласыңбы?)


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
Турмушта финиш сызыгы жок


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
Убакыт боюнча Кобдун айткан кебине кошуласыңбы?


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
Бүгүн башта дейт Коб.


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
Коб дагы эмнени айтпай калды?


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
Жакшы жүрөсүңбү?

20 last posts shown.