Кыргыз тили жана адабияты🇰🇬


Гео и язык канала: Киргизия, Киргизский
Категория: Лингвистика


Кыргыз тилинин грамматикасы🇰🇬
Сабаттуу бол!!!
Жеке баракча: @madulyanka1508
Кызматташуу: @madulyanka_1508


Гео и язык канала
Киргизия, Киргизский
Категория
Лингвистика
Статистика
Фильтр публикаций


Арыбаңыздар!!!
Биздин каналды мындан ары өнүктүрүп, алдыга жылдыра алам же блог алып барам дегендер үчүн күмүш сырга. Канал сатылат !!! Баасы: келишим баада.
Толугураак: @madulyanka_1508 ге байланышыңыз👍


кеме : сүзүү
Опрос
 •   унаа : айдоо
 •   кайык : чөгүү
 •   велосипед : айлануу
 •   учак : учуу
1666 голосов


Тыныш белгилери туура коюлган вариантты белгиле:
Опрос
 •   "Эй, катындар, токтоткула азыр! Баскыла үнүңөрдү!"- деп кимдир бирөө кыйкырып калды.
 •   "Эй катындар, токтоткула азыр! Баскыла үнүңөрдү!" деп кимдир бирөө кыйкырып калды.
 •   Эй, катындар, токтоткула азыр! Баскыла үнүңөрдү! - деп кимдир бирөө кыйкырып калды.
 •   "Эй катындар, токтоткула азыр - Баскыла үнүңөрдү!"- деп кимдир бирөө кыйкырып калды.
1639 голосов


шорпо:буурчак
Опрос
 •   как:өрүк
 •   ун:буудай
 •   ботко:таруу
 •   каймак:сүт
1879 голосов


Жалпы өткөн чак катышкан сүйлөмдү белгиле:
Опрос
 •   Асел мени карап жылмайды.
 •   Аскат апасы менен базардан келе жатыптыр.
 •   Кечээ силер шаарга чогуу баргансыңар.
 •   Ал кечинде көл жээгинде көпкө олтурчу.
1839 голосов


кийим : кемсел
Опрос
 •   идиш : чака
 •   чокой : бут кийим
 •   арстан : жаныбар
 •   көйнөк : узун
1957 голосов


"Жаян ооз" сөзүнүн маанисин тап:
Опрос
 •   көп сүйлөбөгөн түнт
 •   ашыкча көп сүйлөгөн
 •   оозунда сөз турбаган
 •   жутуп коё тургандай оозу чоң
1948 голосов


Арыбаңыздар урматтуу достор!
Мындан ары биздин каналдан көбүрөөк викториналарды көрүүнү кааласаңыздар активдүү болуп, досторуңуз менен бөлүшүп туруңуздар.

6k 0 1 4 119

Кайсы катардагы сөздөрдүн баары туура жазылган?
Опрос
 •   акыл эс, бейпилдик, өкүм
 •   кубулжуган, тийешелүү, көмөкөй
 •   коёюн,болоюн,бекбекей
 •   аарчы, чийе, аквариум
1852 голосов


Жагымдуу жаңылык!
Эртең Абдыбеков Төлөнбек мырза менен түз эфир!


Салам, абитуриент! 2021-2022-жылы "Алтын сертификат" алган бүтүрүүчүлөр менен түз эфир кылалыбы?
Опрос
 •   Ооба 😍
 •   Сонун болмок!🥰
 •   Жок, кийинчерээк😢
 •   Батыраак кылыңыз! 🥺
2627 голосов


"Шайыр" сөзүнүн антонимин тап:
Опрос
 •   ачык - айрым
 •   түнт
 •   тамашакөй
 •   таш боор
5573 голосов


"Кырк жылкылуу болду". Бул сөз кайсыл учурда колдонулат?
Опрос
 •   Жаңы үй алганда
 •   Кыздуу болгондо
 •   Уулдуу болгондо
 •   Таймашта жеңгенде
5898 голосов


Алыс, ыраак деген маанини туюнткан фразеологизмди белгиле:
Опрос
 •   Каш-кабактын ортосунда
 •   Ит өлгөн жерде
 •   Эт менен челдин ортосунда
 •   Котур ташы койнунда
5628 голосов


Кайсы варианттагы кашаага алынган сөз адамдын сапатын туюнтат?
Опрос
 •   (Чырды) баштагандар качып кетти.
 •   Бул (чыр) көпкө созулчудай.
 •   (Чыр) неме окшойт, тенелбечи.
 •   Окуучулардын ортосунда чоң (чыр) чыкты.
5257 голосов


Кайсы вариантта таң калуу мааниси камтылган?
Опрос
 •   Шумдугуң кур, ушундай да болот бекен?
 •   Бали, кеп эмес бекен!
 •   Кап, ошол мезгилди дагы бир ирет кайрып берсе кана.
 •   Ой, кантип эле сени унутуп калайын?
5328 голосов
"Экөө, үчөө, бешөө" - булар сан атоочтун кайсы түрүнө кирет?
Опрос
 •   чамалама сан атооч
 •   эсептик сан атооч
 •   жандама сан атооч
 •   иреттик сан атооч
5239 голосов


Айкын өткөн чак катышкан сүйлөмдү белгиле:
Опрос
 •   Кечээ ал үй тапшырмасын жазыптыр.
 •   Күндө ал көнүгүү жасачу.
 •   Ал китепти жай олтуруп окуду.
 •   Ал кечеде эң мыкты бийлеген.
4546 голосов


Тыныш белгиси туура эмес коюлган сүйлөмдү белгиле:
Опрос
 •   Кой, антчү эмес, ким укса деле уят эмеспи.
 •   Аны илгертен билем, кээде таң атканча окуйт.
 •   Өйдөсүнүп өзгөдөн, өйдө - төмөн сөз айтпа.
 •   Тез-тез бастыргыла кечке чейин, тиги кырды ашып кетели.
4895 голосов

Показано 20 последних публикаций.