tavassul.kg


Kanal geosi va tili: Qirg‘iziston, Qirg‘izcha
Toifa: Sayohat


Биздин каналды башкалар менен бөлүшүп жана видеолорду көчүрүп алсаңыз болот😊


Kanal geosi va tili
Qirg‘iziston, Qirg‘izcha
Toifa
Sayohat
Statistika
Postlar filtri


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
Абу Хурайра (Аллах андан ыраазы болсун) кабарлаган хадисте, Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун):

«Аллах Таала: «Адам баласынын орозодон башка ар бир иши өзү үчүн. Ал эми, орозо – Мен үчүн. Анын сыйлыгын Мен беремин» - деген» - деп айткан. (Бухарий, Муслим).


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Өз айтканын бербеген көктүк,башкаларга кек сактоо.

Туура болбосо да өз пикиринен кайтпоо бирөөгө кек сактоо,башкаларга тоотпос мамиле жасоо.Бул мүнөз коомдогу жакшыларды да,жамандарды да кыйроого учуратат.


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish

20 ta oxirgi post ko‘rsatilgan.