Балдар психологиясы, бала тарбиялоо.Рано Акматова.


Гео и язык канала: Киргизия, Киргизский
Категория: Семья и дети


Бала тарбиялоо - бул өзүңдү тарбиялоо
Бала- Аллахтын бизге берген аманаты


Гео и язык канала
Киргизия, Киргизский
Категория
Семья и дети
Статистика
Фильтр публикаций


❤️Биздин балдар - бул биздин жүрөгүбүздүн бир бөлүгү, аларга багыт, жол көрсөтүү жана өсүп-өнүгүүсүнө шарт түзүү - биздин эң башкы милдетибиз.

🌱 Бирок, бала тарбиялоо дегенде эмне көз алдыбызга келет? Бул жөн гана эрежелерди белгилөө же көндүмдөрдү үйрөтүү эмес, бул - чексиз сүйүү, түшүнүк жана колдоо.

💬 Сүйлөшүүнүн Күчү: Балдар менен ачык жана чын жүрөктөн сүйлөшүү, алардын ойлорун жана сезимдерин баалоо - биздин байланышыбызды бекемдейт.

👂 Угууну Үйрөнүү: Балдарыбыздын сөзүн угуп, алардын кызыкчылыктарына көңүл буруу - алардын өзүнө болгон ишенимин чыңдоо.

🎨 Креативдүүлүктү Колдоо: Ар бир бала өзгөчө талантка ээ. Алардын чыгармачылыкка болгон кызыгуусун колдоп, аларды өзүнүн шык-жөндөмүн өнүктүрүүгө үндөө.

🔄 Өз Ара Сый-Урмат: Биз балдарга кантип мамиле жасасак, алар да ошондой мамиле жасашат. Биздин кылык-жоругубуз алар үчүн үлгү.

🌈 Күн сайын биз балдарыбыз менен бирге өсүп, өнүгүүдөбүз. Алардын күлкүсүнөн үйрөнүп, алардын кубанычы менен кубанабыз. Жакшылап байкасаңыз, балдар сизди көп жакшы нерселерге үйрөтөт. Ал эми биздин балдарыбызга бере турган эң чоң белек - бул аларды шартсыз сүйүү жана аларды кабыл алуу. 💖


Булар алгачкы жомокторум кыздар, балдарынарга окуп бергиле.

Мааниси жакса лайк басып мени колдоп турунуздар😍


Жомок.

"Токойдун Кичинекей Каарманы"

Калың токойдун түбүндө, Кичинекей Чычкан жашачу. Ал өзүнүн кичинекей болгонуна карабастан, чоң иштерди жасагысы келчү. Күндөрдүн биринде, токойдун бардык жашоочуларын чоң коркунуч каптады. Кургакчылык келип, булактар кургап, жашыл чөптөр саргайып баштады.

Кичинекей чычкан айланасындагыларга жардам берүү үчүн эмне кыла аларын ойлонуп жүрдү. Ал бир аз ойлонгондон кийин, токойдун булагын издеп табууга чечим кылды. Анын бул чечими башкалар үчүн күлкүлүү сезилгени менен, ал үмүтүн үзгөн жок.

Кичинекей чычкан бир нече күн бою токойду кыдырып, акыры бир жашыруун булакты тапты. Бирок булакка жетүү үчүн олуттуу кыйынчылыктарды жеңүү керек болду. Ал чечкиндүүлүгүн жана айлакердигин колдонуп, булактын суусун токойго алып келүүнүн жолун тапты. Ал өзүнүн достору менен биргеликте, жапайы жемиштерден жасалган идиштерди колдонуп, сууну токойго ташый баштады.

Алардын аракети менен, кургакчылыктан жабыркаган токой жашылданыр, кайрадан жашоого келди. Жашыл чөптөр кайрадан өсүп чыкты, гүлдөр гүлдөп, булактар кайрадан суу менен толду. Токойдун бардык жашоочулары Кичинекей чычкандын жана анын досторунун аракетине таң калышты. Алар кичинекей чычкандын чоң жүрөгү жана батылдыгы үчүн ага ыраазычылык билдиришти.

Тарбиялык Сабак болот балдарга окуп бериниздер.

Бул жомок балдарга кичинекей болсо да, чоң жүрөк жана бекем ишеним менен кандай гана кыйынчылыктарды жеңүүгө болорун көрсөтөт.
Автор: Рано Акматова.


Жомок:
"Кичинекей Булуттун Чоң Саякаты"

Бир кезде асмандын бир бурчунда Кичинекей Булут жашачу. Ал өзгөчө болгусу келчү, бирок көбүнчө ал жөн гана асмандын боштуктарында сейрек кездешчү бирден-бир булут болуп калчу. Бир күнү ал чоң саякатка чыгууну чечти. "Мен дүйнөнү көрүп, башкаларга пайдалуу болгум келет!" - деп ойлонду ал.

Кичинекей Булут алгач кургак жерлерди кыдырып, ал жактагы өсүмдүктөргө жана жаныбарларга жамгыр берип, алардын сууга болгон муктаждыгын канааттандырды. Ал өзүнүн амалы менен кургак жерлерди гүлдөп турган жайлоого айлантты.

Андан кийин Кичинекей Булут балдар ойноп жаткан айылдардын үстүнөн өттү. Ал балдарга көлөкө тартып, аларды күндүн ысыгынан коргоп, кубаныч тартуулады. Балдар аны көрүп, "Булут ага, рахмат!" - деп кыйкырышты.

Саякатынын акырында, Кичинекей Булут өзүнүн чыныгы максатын түшүндү. Ал өзүнүн кичинекей болсо да, чоң өзгөрүүлөргө жеткирип, башкаларга чыныгы жардам бере аларын билди. Кичинекей Булут акыры үйүнө, асмандын тынч бурчуна кайтты, бирок эми ал өзүн чындап эле өзгөчө сезди.
Автор: *Рано Акматова*


Кичинекей айылдын чет жагында Айгүл эже жашаган. Айгүл эже бак-дарактарга, гүлдөргө жана баардык жаратылышка чоң сүйүү менен мамиле кылчу. Анын багында ар кандай гүлдөр гүлдөп, алардын арасында айрыкча бир кичинекей гүл бар болчу, ал гүл айылдын башка эч бир багында өскөн эмес.

Бир күнү, айылдын балдары ойноп жүрүп, Айгүл эженин багына кирип келишкен. Алардын баары анын гүлүнө кызыгып, аны көрүүгө ашыкты. Айгүл эже балдарды ырайым менен тосуп алып, аларга гүлдүн кантип кам көрүлүшү керектигин түшүндүрүп берди. Ал ар бир гүлгө мээрим менен мамиле кылуу керектигин, анткени ар бир гүлдүн өз окуясы, өз сыры бар экенин айтып берди.

Айгүл эже балдарга, гүлдөрдү сындырып алуу эмес, алардын кооздугун сактап, аларга суу куюп, кам көрүү менен, алардын өсүшүнө жардам берүү керектигин үйрөттү. Ал балдарга, ар бир жан керек болсо гүлдөр дагы ишенимге, мээримге жана камкордукка муктаж экенин, жана ушул сыяктуу мамиленин ар бирибиздин жүрөгүбүздө болушу керектигин айтты.

Күндөр өтүп, балдар чоңойгондо да Айгүл эженин сөздөрүн эсинен чыгарышкан жок. Алар өздөрүнүн бактарында гүлдөрдү өстүрүүгө киришти жана айылдаштарына да ушундай мээримдүүлүктү жана камкордукту көрсөтүштү. Айгүл эженин кичинекей гүлү айылдын баардык балдарына тарбиялык маани берген чоң сабакка айланды. Ошентип, алар бири-бирине жана табиятка болгон сүйүүнүн жана камкордуктун терең маанисин түшүнүштү. Алар өз аракеттери аркылуу кичинекей жардамдардын да чоң өзгөрүүлөргө алып келе турганын байкашты, үйрөнүштү.

Жылдар өткөн сайын, бул балдар чоңойду жана алардын ар бири өз жашоосунда Айгүл эжеден уккан сабактарын колдонду. Алар өз балдарына да ушул эле маанилүү сабактарды үйрөтүп, аларга табиятты сүйүүнү жана камкордук көрсөтүүнүн маанисин беришти. Табиятка болгон сый-урмат жана аны сактоо керектиги айылдын маданиятынын бир бөлүгүнө айланды.

Айгүл эже карыганда да, анын багында гүлдөгөн кичинекей гүл дагы деле бар болчу. Бул гүл азыр айылдаштар үчүн гана эмес, алардын балдары жана неберелери үчүн да үмүттүн, мээримдүүлүктүн жана табиятка болгон сүйүүнүн символуна айланды. Айгүл эженин сөздөрү аркылуу алар өз жүрөктөрүндө жана өз айлана-чөйрөлөрүндө кичинекей деп ойлогон нерселер, чоң өзгөрүүлөргө алып келүүнүн күчүн түшүнүштү.

Бул окуя аркылуу, апаларга берилген тарбиялык маани - ар бир адамдын кичинекей гана аракеттери менен сөздөрү менен адамдарга таасир берип, жашоосунун өзгөрүшүнө салым кошсо болоорун. Ар бириниздердин өзгөчө баалуулуктарыныз бар, ошолорду жашоодо барктап, колдоонуууну үйрөнүңүздөр.


Ассалом алейкум! Кутман күнүңүз менен келечектен үмүтү зор, билимге умтулган асыл айым!

Билесиз Рано Акматова түзүп жаткан “Апалар клубуна”,- каттоо жүрүүдө. 📌

Бул клуб сиздердин жашоого чоң ачылыштарды алып келет.

Эгер азыр катталсаңыз:

— акысыз курс аласыз;
— чоң арзандатуу болот;
— мыкты чөйрөгө кошуласыз;
анан өзгөчө сюрпризди алууга шанс берилет!

Алгырлар, жолдуулар биринчи катталат. Өзгөрүүңүз, келечегиңиз үчүн, биз сизди клубтан күтөбүз.

Катталууну кааласаңыз жазыңыз 👇

https://wa.me/message/SJ5BFXWX3XX5L1


📂Сиздин өнөктөшүңүз менен болгон көйгөйлөрүңүзгө балдарыңыз күнөөлүү эмес. Сиздин көңүлүңүздү калганына же жумушуңуздагы ийгиликсиздигиңизге балдарыңыз күнөөлүү эмес.

❤️ басыныз да окууну улантыңыз.

Сабырсыздык менен маанайыңыздын начар болушуна балдарыңыз күнөөлүү эмес.

Күнүмдүк шашканыңызга,ишиниз бутпөгөнүнө жана тынчсызданууңузга балдар күнөөлүү эмес.

Сиздин бала кездеги жараатыңызга балдарыңыз күнөөлүү эмес.

Сенин кайгың дагы, коркууң, тынчсызданууң дагы жараланган жүрөгүңдө.

Балдар ошол жүрөктү айыктыруу үчүн, сен эч качан ойлоп көрбөгөн жолдор менен бул жашоону сүйүүгө үйрөтүү үчүн келишти.

Сиздин балдарыңызга сиз керексиз!

Сиз бүтүн энергия менен жана күчтүү, бактылуу болуп, балдарды берилгендик менен көзүнө карап, аларды угуш үчүн керексиз.

Алар сиздин чечимдеринизге муктаж!
Алар сиздин сүйүүңүзгө муктаж!

Эгер күнүңүз жаман болсо, алар сизди кантип кубантышты билишет.
Алар: “Кел, апа, караңызчы
менин сүрөтүмдү, мен аны сен үчүн тарттым.” Апоов деп жармашкандары сизди кубандыргысы келгени.

Балдарыңыз жашооңузга буга чейин болбогон маңызды берүү үчүн келишти.
Сизди күчтүү жана туруктуу болууга үйрөтүү үчүн келишти.

Балдарыңыз сизди бардык жагынан жана бардык кемчиликтериңиз менен жакшы көрүшөт.

Балдарыңыз сиздин алдыга умтулууңузга түрткү болот.

Сизге балдардын таттуу үнү, назик жүзү кандай бактылуулук тартуулайт.
- Апоов мага эмнеге ачууланып жатасыз?"
– Эмнеге шашып жатасың?
– Эмнеге күлбөйсүң?

Ата-эне катары, аларга бактылуу балалык,өбүү, кучактоо жана мээримдин катышуусу менен толгон бактылуу балалык берүү биздин милдетибиз.

Ооба биз кээде жаңылабыз, урушуп, кыйкырабыз. Туура эмес экенибизди билсек кечирим сурай билишибиз керек.

Күн сайын ата-эне болууну үйрөн.

Ооба бул оңой эмес.

Биз чарчоо, кайгы, таарыныч, коркуу жана чечилбеген маселелер менен күрөшүүбүз керек. Бүтпөгөн жумушту бүтүрүү керек.

Балаңызды бактылуу кылуу үчүн анын бардык сураганын берип, дүкөнгө алып баруунун же туулган күнүнө бүтүндөй айлыгыңызды коротуунун кажети жок.

Өзүңөрдүн жок болгонунарга, бир нерсе берсеңер дагы балдар сизди сагынышат.

Балдарга сиз БАР болууну үйрөнүшүңүз керек!
Кээ бир апалар балдары менен 24 сутка чогуу, бирок баланын жашоосунда жок😔.

Балдарды угуп,, өөп, ойноп ырахат алууну үйрөн.

Балдар менен кышты болгону 18 жолу гана чогуу откозосуз.
19-жолку кышта, бала сизге муктаж болбойт. Сиз балага муктаж болосуз.


”Баламды кантип өзгөртөм?”,- деген суроо көпчүлүктө бар. Билип алыңыздар: ⤵️

— эненин адаттары;
— эненин билими;
— эненин журум-туруму;
— эненин тарбияты;
— эненин табияты өзгөрмөйүн бала өзгөрбөйт!

Ал эми “Эне кантип өзгөрөт, деги пайдалуу өзгөрүү кандай болот?”,- десеңиздер анда 2 күндүк акысыз сабакка чакырам. ⤵️

https://chat.whatsapp.com/KbLVEjdLP0ZLVkQs4jTmiX


Балдар эмнелерди айта алышпайт, ичинде бизге кандай сүйлөшүп жатышат? 🤫

"Апа ата!
Урушуп калсаңар корком.. Кээде менин айымдан урушуп жатат деп ойлойм.
Жүрөгүм эзилип кетет.
Мен силерди бири-бириңерден коргогум келет. Анан мен кимиңер көбүрөөк кыйналасыңар тандап, анын тарабын алам..
Ушул учурдан баштап мен өзүмө азыраак кыйналган экинчи ата-энени сүйүүгө өзүмө тыюу салам.

Апа, ата Үйгө чарчап, кыжырланып келгениңер мени капалантат, кыжаалат кылат….

Мени такыр байкабай же туура эмес кылганымда гана байкаганыңар менин жүрөгүмдү оорутат. Сен менин дайыма каталарымды айтасың, ошондуктан мен өзүмдү ийгиликсиз сезем.

Сиз менин пикириме маани бербегениңизде же мени жазалаганыңызда өзүмдү алсыз сезем.

Мага эжемди, инимди көбүрөөк жакшы көргөндөй сезилет, ошого ачуум келет. Бул да менин жүрөгүмдү оорутат да мен алардан өч алуу учун "таарындыра турган" бир нерсе кылам. А сен мени бул үчүн урушсаң, өзүмдү ого бетер сүйбөгөн баладай сезем. Жалгызсырайм!!!!


Апа, сиз атамдын апасы жөнүндө жаман айтканыңызда жүрөгүм ооруйт. Анан мен силердин кимиңерди көбүрөөк сүйөрүмдү тандоом керекпи, тандай албайм, экоонор тен менин жакын адамдарымсынар.

Ата, апамдын апасы менен тил табыша албаганыңда жүрөгүм ооруйт.

Чоң эне, чоң ата, апам жөнүндө жаман айтканыңарды жаман көрөм. Кыжаалат болом, тынчсызданам.

Чоң эне, чоң ата, сиз атамды урушканда, жамандаганда мен кайгыга чөмүлөм.

Мени салыштырып, бирөөнү мисал кылганыңда жүрөгүм ооруйт.

Досторумдун же тааныштарымдын көзүнчө урушсаң, өзүмдү ыңгайсыз сезем.

Алар мени түшүнбөй жатканын сезем, себеби менин сезимим аларгаибаалуу эмес, маани беришпейт, мени тоготушпайт.

Мага баарыңар кемчиликсиз жана эч качан жаңылбай тургандай сезилет, бир гана менде баары туура эмес. Же туура жашоону уйротушпойт, канткенде туура жашайм.💔

Кымбаттууларым, бала кезде ата-энеңе айткың келген, бирок батынбаган нерсеңди комментарийге жаз.

«Адамды түшүнүш үчүн, анын бут кийими менен бир чакырым бас» деген илгерки макал бар.

Баланы түшүнүү үчүн дүйнөнү анын көзү менен көрүп, анын сезимдери менен байланышып, аны менен жашаш керек.
Балдар жаман болгондуктан эмес. АЙТА АЛБАЙ жаткандарын, айтыш үчүн жасашат.
Жаман жүрүм-турумду оңдоо үчүн, анын чыныгы булагын түшүнүүнү үйрөнүү керек.
*Рано Акматова*


"Сырларды ачалы: Балаңыз жөнүндө эмнени билүү маанилүү? 🕵️‍♂️🔍"

Ата-эне катары биз балдарыбызды мүмкүн болушунча жакшы түшүнүүгө аракет кылабыз. Алардын дүйнөсүнө көз салуу, алардын кыялдары, коркуулары жана амбициялары менен таанышуу - бул укмуштуу саякат, ал бизге күчтүү байланыштарды түзүүгө жана аларды ийгиликке жетүү жолунда колдоого жардам берет.

🔮 Уникалдуулукту түшүнүү: Ар бир бала өзүнүн кызыкчылыктары жана жөндөмдөрү бар инсан. Ал үчүн туура өнүгүү чөйрөсүн түзүү үчүн ал эмнени мыкты жана эмнени жакшы көрөрүн билип алыңыз.

🤔 Ички кыялдар жана коркуулар: Балаңыз эмнени кыялданары, эмнеден корккону жана эмнеге жетүүнү каалаары жөнүндө ачык сүйлөшүүгө эшик ачыңыз.

Бул мамилени бекемдөөгө жана анын максаттарына жетүү жолунда ага колдоо көрсөтүүгө жардам берет.

🌟 Позитивдүү пикирлердин күчү: Балаңызды сыйлап, чоң же кичине болсо да, анын ийгиликтерин баса белгилеңиз. Бул анын өзүн-өзү сыйлоосун жана ишенимин бекемдейт, бул аны жаңы жетишкендиктерге даяр кылат.

🧩 Детальдарга көңүл буруңуз: Анын хоббилерине, кызыкчылыктарына жана досторуна көңүл буруңуз. Бул сизге анын ички жана тышкы дүйнөсүн түшүнүүгө жардам берет, бул сиздин маектериңизди маңыздуу жана кызыктуу кылат.

💬 Ачыктык жана Ишенимдүүлүк: Балаңыз каалаган нерсе жөнүндө сүйлөй ала тургандай чөйрө түзүңүз. Бул ага өзүн ыңгайлуу сезүүгө жана өз ойлорун жана тажрыйбасын бөлүшүүгө даяр болууга мүмкүндүк берет.

Балаңызды түшүнүү жана колдоо үчүн биз менен бирге кадам таштаныз. Анткени, анын дуйнөсун ачуу — гармониялык мамилелердин жана ийгиликтуу өнүгүүнүн ачкычы! 🌈👨‍👩‍👧‍👦


#Ата-эне #ТүшүнүүБаланы
#балатарбиясы


ЭНЕ СӨЗҮНҮН күчү жөнүндө ⤵️

Адам психологиясында — балага эненин сөзүнөн да бат таасир эткен техника жок. 📌

— Мунун сыры эмнеде? Ишенимд! Бул эволюциялык жол менен болду, балдар баарынан да ЭНЕсине ишенишет. Демек, энелердин оозунан чыккан сөздөр чыпкасыз эске тутуп калышат.

Эгерде чоочун бирөө бир нерсе айтса, биз бир азга болсо да ойлонобуз: ишенүү - ишенбөө. А апа сүйлөгөн сөзү менен андай болбойт.

Алар биздин өзүбүздөн да жакшы угушат. ✅

Сиз бул жөнүндө ойлонуп көрдүңүз беле? Ошон үчүн эненин сөзү баарын айыктырат да, майып дагы кылат. Анткени ал ышкырык менен учуп, эң тереңге кирип кетет

Балабыз гана эмес биз өзүбүз деле апабызды көбүрөөк угуп, ишенебиз.

📌 Эми сиз бул маалымат жөнүндө билесиз. Ошого жараша бул бийликти акылдуулук менен башкаруу керек болот. 🔥

БУЛ ДЕГЕНИ ⤵️

— көңүл ооруткан сөздөрдү айтпай, аларды көкөлөтө турган ойлорду жүрөгүнө салып берүү дегендик.

Баланы укпай коюу, түшүнбөй коюу эртеңки күнү жашооңуздарга караңгылык гана берет. А биздин максат жарыктык эмес беле?


“Балам бар, мен апамын”,- дегендер окусун бул постту. ⤵️

Биздин сезимдер, ойлор, кыялдар, эмоциябызды башкалар көтөрсүн деп талап кылабыз. Жолдошубуз, кайсыл бир жакыныбыз биз сүйлөгөндө алаксып, укпай калса жаман көрөбүз. ❌

Ошол эле учурда сабактан же көчөдөн келген балабыз, көргөндөрүн берилип айтып жатса токтотобуз “бош эмесмин, анан сүйлөшөбүз”,- деп жумушубузду жасаганды улантабыз же телевизорду көрүүнү, телефон чукулоону, сериалды, курбубуз менен маектешүүнү туура көрөбүз.

Сиздердин акылыңыздар балаңыздардын сүйлөгөнүн кызыксыз деп билет. 📌

Анан убакыт өтөт:
— сиз укпаган бала, сизди укпай баштайт. 🙄
— сиз убакыт бөлбөгөн бала, сизден убакыт аяйт;😴
— сиз сезим бербеген бала, сизге сезим бербейт;😵
— сиз сүйлөшпөгөн бала, сиз менен сүйлөшпөйт!🤐

Ал акылуу! 📌 Анткени бала бизди көчүрөт, а сиз ага дал ошол абалда көчүрүүгө шарт түзгөнсүз!

Ата-энелер өздөрү белгилеп алган милдеттерин эң жакшы аткарат. Акыркы тыйыны болсо да баласына жумшайт, тамак, кийим жагынан кемчилдик калтырбайт.

Бала сырт көзгө ток. Бирок, анын ички ааламы бош, боп-бош. Аны толтурам деп урунганда, түртүлөт. Чоңоюп ошол мээрди аялынан, жолдошунан, балдарынан талап кылып убараланат.

Ошол таризде нааразы адамдардын саны көбөйүп кете берет. 😑

Көзгө көрүнгөн кемчилдиктер менен убара болгонду токтотуп, ички сезимдер менен да иштеп баштайлы? Балага керексиз экенин кыйытып түшүндүрүп жатканыбызды түшүнүп, ушул жерде токтойлу?

— ыйлаганда тыйбагыла;
— чын дилден күлгөндү үйрөткүлө;
— башканы мактап, мактоо укканга тарбиялагыла;
— кулап түшсө, сооротконго шашпай, оорууну туйганга коюп бергиле;
— токтотуп, тыйгандан көрө, анын умтулуусун колдогула;
— жулкунуп, берилип, керек болсо ааламдан сыртка чыгып эмоциялдуу сүйлөгөндөрүнө да кулак төшөгүлө;
— тандоо укугун өздөрүнө кайтаргыла!

Азыр балдардын эмоциясын, сезимин эч ким эске албайт! Апалар билбейсиңерби окугула, үйрөнгүлө!

Коомду биз тарбиялайбыз. Таарынчак, кекчил, укпаган, тартипсиз, же коркок коомду күнөөлөбөгүлө, анткени аларды биз аялдар тарбиялап жатабыз.
Балдарга эле жыргал эч нерсени ойлонбойт дейбиз, бирок балдар дагы стресс болушат.

-Сиз бала экениңизди элестетиңиз жана ар бир жолу сизди: апаң «Асель Муратовна» деп атаган бакчадагы башка бирөөгө ( тарбиячыга) сени эртеден кечке жанына таштап кетет;

-Сенин сүйүктүү мамалагыңды тартып алгысы келген бир топ балдар отурат, ошол эле тарбиячы Асель Муратовна сенин ашыкча кыймылдабашынды карап чай ичип отурат;
- апам/атам жумушта көйгөйлөр пайда болгондо ачуусун сага чыгарышканы. А сен эч нерсе кыла албайсың.

- 99% учурларда сиз эмне үчүн экенин түшүнбөйсүң, сага эч ким тушундурбойт ... •

-кезектеги үй-бүлөлүк майрамда АР БИР АДАМ сени сүйлөтүшөт.
- пирогту каалаган жерден алууга уруксат беришпейт.

Дайыма угасын майрамда же конок келгенде:
- түздөл;
- былк этпе;
- унчукпа;
-... эмне кылып жатасың?...
- Астранын бакчада жаңы куурчагы бар... сенде куурчак жок.
-Кээде кыздар сени менен ойнобойт, жада калса сени менен сүйлөшпөйт;
-А эгер күтүлбөгөн жерден ата-эне көчүп кетүүнү чечсе же алардын сүйүктүү мышыгы капыстан өлүп калса …

Анан мектеп..., катуу атаандаштык жана бейбаштык! Ооба, балким, кимдир бирөө муну ипотекалык төлөмдөр жана балдардын оорулары менен салыштырууга болбойт деп ойлошу мүмкүн.
Бирок бала үчүн жогоруда айтылгандардын баары СТРЕСС. Ал эми аны менен күрөшүү үчүн балага үйрөтүү үчүн абдан мээнет керек.
ҮЙҮҢҮЗДӨ баланыздын үнү чыкпай тынч болуп калса, анда ...

• мышыктын идишинде кол жууйт
• кирлериниз салынып, жарымы кир жуугуч машинадан чыгып калган болот.
• бут кийимдерди жалап отурган болот.
• носкилер унитазга тизилген, же сууга салынган.
• апасынын косметикасын күзгүгө сыйпап, озун укмуш боеп аткан болот.
• розеткага эмне орнотулганын текшерет.
• колдонулган пакетти чайнап, нымдуу чай жалбырактарын жерге калтырып, аны жипке сүйрөп журөт.
• уйдогу жылтырак журналдарды, гезит же бумага жеп аткан болот.
• розеткага сайылган телефондун заряддагычын кылдаттык менен соруп аткан болот.
• кухняда ундарды чачып аткан болот.
•кукласын уктатып аткан болот.( бирок мындай аз болсо керек😉)

Ананайлар десе🥰❤️.

Дагы эмне кылып жаткан болушат балапандар списокту уланыз🥰👇…….


бирок апамдын сөзү эсимде: « Ээх Сенин балалыгынды кайтарып алсамчы, сен бир нерсе кылганнда кубаламак эмесмин, мактамакмын!» .. Ал эми кайненемин : “Мактоо керек! Ыйлагың келсе да,колунан ишти жулуп алба!”- деген создору мени дайым урушуудан, колунан жулуп алуудан токтотот.


Ойлонуп корсом ата-энеме кызматым менен жакшы деле жардам берген эмесмин. Эмне учун деп ойлонуп отуруп себебин таптым десенер.
Тагыраагы, бир жолу, кичинемде аракет кылгам, бирок аларга жакпай калды. Кол аарчыны таза жууп, казанды жууганым, ашкананын терезелерин «жаркырап» сүрткөнүм жакпады.
«Кечээ гана мен баарын жуудум эле , - апам ачуу үшкүрүнуп, мени жаман көзү менен карады - эми баары кайра кебетеси келишиптир! Сен ойногонуң эле жакшы., эч нерсе кылбай эле койчу "
Мага жалтырап корунгон нерселер , апама булганган көрүндү. ( Ал мезгилде чала кылганымы, чонойгондо тушундум, кичиненде кыйраттым деп ойлойсун да)
Идиштерди муздак суу менен жуусам жакчу эмес, майлуу болуп калыптыр деп.
"Кет, мен өзүм жууймун" деп апам мени эшикке түртчу. Аны менен пельмен жасап отуруп, камырды туура эмес кармаганым , жай кыймылым жакпады. — Аралашпа! Чыкчы эшикке - деп айтчу.

Жок, апам мени таарынткысы келген эмес!!!

Баарын тезирээк жасап, бутуруп, мени менен сейилдеп, ойногусу келген. Анын дагы кыла турган иштери коп болчу да!
Мени кубалай берген создорунон мен кийлигишкенди токтоттум.
Мен үйдүн ичинде, сыртында эч нерсе кыла албай калдым.

Апам мен бойго жеткенден кийин «Эгер мен мурунку кундорду баарын кайтарып алсам, сени жумшамакмын,- деп айткан.

Негизи тамак жасаганды турмушка чыккандан кийин үйрөнгөм.
Досторумдун бирине күйөөм укпасын деп телефон чалып, шыбырап сураганым эстен кетпейт: «”Досум, шорпону кантип бышырышты айтып берчи”- деген кундоруму.
Айылда, көп балалуу үй-бүлөдө чоңойгон кайненемдин мага айтканы да эсимде: “Балдар тоскоолдук кылса да, дайыма жардам беришсин. Жана мактоолор сөзсүз болсун. Алардын жардамынан ыйлагың келсе да унчукпа!”
Кайненемдин неберелери жардам бергенде кантип мактаганын көрдүм. Дасторкон, ашкана, пардалар баары ун болуп калыптыр, жер булганган, ошондо да мактап атканын кордум.
«Мына, муну карачы, аны өзү бышырыптыр», - деп экинчи балан жасады деп мага бир формасыз нерсени көрсөттү. Анан небересинин көзүнчө сүйүнүп, мактап жеди. Баарын жеп салды!
Анан мен аны коркуп карап: Ууланып калбайбы?- деп ойлонуп да кеттим.
Чайга өздөрү дасторкон жайып, тарелкаларга кыям, салат куюп жатышканда дагы мактады.

Уландысы:
Чайга өздөрү дасторкон жайып, тарелкаларга кыям, салат куюп жатышканда дагы мактады.
Анан отургучка отуруп, жаңы юбкасынын жабышып калганын түшүндү.
Ал эми варенье бул отургучта гана эмес, полдо да толтура болчу. Төгүп куюшкан болчу да.
Ошондо да, -балдарым азамат, мага даамдуу чай беришти - деп мактады.

- Дагы варенье алсам болобу?

- Болот!
Энеке дешип кубанып, дароо жарым банканы дасторконго жылдырышты.

Чоң энесине айылдагы отоо чөптөрдү чабууга жардам бергени барып, кулпунайдын жарымын чап салганда дагы аларды мактап жатты.

– Кандай жакшы жигиттер, – деди ал байкатпай көз жашын сүртүп. - Жалтыратып койдунар, бир тал чөп жок.

Неберелери абдан кубанышты... Кандай бактылуу болушту! Жана алар канчалык мактаган сайын, ошончолук жардам бергиси келип атышты. Неберелери : «Энеке, мен дагы дагы эмне кылайын, айт ?» деп кыйкырып жатышты.
Анан энеси да бактылуу жылмайып турду.

Балдарым таенесине (апама) барганда чүчпара жасаганды жакшы көрүшөт.
Ал эми апам мурункудай кубалабайт. Кыздар камырды бузуп коёт деп ойлобойт. Бул нерсе балким, жашы менен келеттир.

Ойлонуп жыйынтык чыгарыныздар. Себеби Ар бир эне озу билет.
Ооба, мен дагы бул үчүн акылдуу эмесмин, бирок чыдаганга уйронуп келе жатам.
Бирок жашоо мен үчүн баарын жасады: биздин эки балабыз бар, алардын жардамысыз мен иш кылбайм. Ооба, алар мага жардамдашып жумуш кылып жатканда, мен бир эмес, бир флакон валерианка ичким келет, бирок башка жол жок чыдашка туура келет.

- Апа, болобу?

- Ооба болот!

Мен болот дегенде кандай гана жаркырап кубанып жумуш кылышат. Алар өзүн чоң кишилердей сезип, жоопкерчилик алып жатышат!

Мен уруксат бергенден кийин балам чон адамдай кийимин утуктой баштады. Анан ал койнокту күйгүзуп салса болобу .
А мен... жарылып кете жаздадым жана андан үтүктү жулуп алгым келди....

Показано 20 последних публикаций.