Солиқ кодексини ўрганамиз! (Soliq kodeksini o'rganamiz!)


Гео и язык канала: Киргизия, Киргизский
Категория: Экономика


Ушбу каналда Солиқ кодексини ўрганиш мақсадида хар бир модда бўйича тест тайёрланган. Солиқ кодексини ўрганиш учун “кайзен” усулидан фойдаланамиз, яъни кичик қадам, лекин доимий. Кунига фақат 1-2 модда бўйича тест юборилади.


Гео и язык канала
Киргизия, Киргизский
Категория
Экономика
Статистика
Фильтр публикаций


Фойдали қазилмаларни қазиб олганлик учун махсус рента солиғинининг солиқ базаси нима?
Опрос
 •   рента даромадининг суммаси
 •   соф фойда
 •   солиқ тўлагунга қадар фойда
 •   ялпи тушум
97 голосов


Жавоб вариантларидан қайси бири рента даромадига киритилади?
Опрос
 •   3-шахслар томонидан амалга оширилган харажатлар
 •   бюджет субсидиялари
 •   фоизлар ва дивидендлар тарзидаги харажатлар
 •   барчаси тўғри
86 голосов


Рента даромадини ҳисоблашда чегириладиган операцион харажатлар таркибиги қандай харажатлар кирмайди?
Опрос
 •   амортизацияга, шу жумладан инвестицион чегирмага
 •   маркетинг ва реклама тадбирларига
 •   ходимларнинг малакасини оширишга, мобиль алоқа ва интернетга
 •   барчаси тўғри
69 голосов


Рента даромадини ҳисоблашда чегириладиган операцион харажатлар таркибиги қандай харажатлар киради?
Опрос
 •   лицензиялар учун ҳақ ва ижара тўловларини тўлашга
 •   илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларига
 •   захираларни ташкил этишга
 •   молиявий фаолият бўйича фоизларни тўлашга
60 голосов


Қазиб олинган (ажратиб олинган) металларни ёки углеводород хомашёсини реализация қилишдан олинган даромадлар ҳамда уларни қазиб олиш (ажратиб олиш) билан бевосита боғлиқ харажатлар ўртасидаги фарқ - ...
Опрос
 •   ялпи даромад деб аталади.
 •   фойда деб аталади.
 •   соф фойда деб аталади.
 •   рента даромади деб аталади.
66 голосов


Фойдали қазилмаларни қазиб олганлик учун махсус рента солиғини солиқ солиш объекти нима?
Опрос
 •   қазиб олинган (ажратиб олинган) металлни ёки углев-од хомашёсини реал-я қилишдан олинган даромад
 •   қазиб олинган (ажратиб олинган) металлни ёки угле-д хомашёсини реал-я қилишдан олинган рента даромад
 •   даромад ва оператив харажат ўртасидаги фарқ
 •   барчаси тўғри
63 голосов


Углеводород хомашёси жумласига нималар киради?
Опрос
 •   табиий газ, газ конденсати, нефть
 •   суюлтирилган газ ва нефть
 •   табиий газ ва газ конденсати
 •   табиий газ, газ конденсати, нефть ва битум
85 голосов


Кимлар фойдали қазилмаларни қазиб олганлик учун махсус рента солиғини тўловчилар ҳисобланади?
Опрос
 •   қимматбаҳо, рангли ва (ёки) радиоактив металларни қазиб олувчи ва (ёки) ажратиб олувчи ю.шлар
 •   нодир элементларни ва нодир ер элементларини қазиб олувчи ва (ёки) ажратиб олувчи ю.шлар
 •   углеводород хомашёсини қазиб олувчи ю.шлар
 •   барчаси тўғри
75 голосов


Жисмоний шахслар томонидан ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ бўйича ҳисобот ҳамда тўловлар қандай тартибда ва қайси муддатга қадар амалга оширилади?
Опрос
 •   йилда бир марта, солиқ давридан кейинги йилнинг 15 январидан кечиктирмай
 •   йилда бир марта, солиқ давридан кейинги йилнинг 20 январидан кечиктирмай
 •   йилда бир марта, солиқ давридан кейинги йилнинг 1 февралидан кечиктирмай
 •   йилда бир марта, солиқ давридан кейинги йилнинг 15 февралидан кечиктирмай
77 голосов


Юридик шахслар томонидан ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ бўйича ҳисобот ҳамда тўловлар қандай тартибда ва қайси муддатга қадар амалга оширилади?
Опрос
 •   сол. даврдан бошлаб орт. бор. якун билан ҳар ойда, ҳис. даврдан кейинги ойнинг 20 санасидан кечикмай
 •   сол. даврдан бошлаб орт. бор. якун билан ҳар ойда, ҳис. даврдан кейинги ойнинг 25 санасидан кечикмай
 •   сол. даврдан бошлаб орт. бор. якун билан ҳар чоракда, ҳис. даврдан кейинг чорак= 20 сан.дан кечикмай
 •   сол. даврдан бошлаб орт. бор. якун билан ҳар чоракда, ҳис. даврдан кейинг чорак= 25 сан.дан кечикмай
72 голосов


Норуда қурилиш материалларини қазиб олувчилар ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ бўйича ҳисоботни қаерга тақдим этади?
Опрос
 •   солиқ ҳисобида турган солиқ органига
 •   қазиб олиш амалга оширилган жойдаги солиқ органига
 •   вилоят солиқ бошқармасига
 •   солиқ қўмитасига
75 голосов


Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ бўйича жисмоний шахларнинг ҳисобот даври тўғри кўрсатилган жавобни танланг.
Опрос
 •   бир ой
 •   бир чорак
 •   календарь йил
 •   ярим йил
99 голосов


Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ бўйича юридик шахларнинг ҳисобот даври тўғри кўрсатилган жавобни танланг.
Опрос
 •   бир ой
 •   бир чорак
 •   календарь йил
 •   ярим йил
94 голосов


Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ бўйича жисмоний шахларнинг солиқ даври тўғри кўрсатилган жавобни танланг.
Опрос
 •   бир ой
 •   бир чорак
 •   календарь йил
 •   ярим йил
83 голосов


Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ бўйича юридик шахларнинг солиқ даври тўғри кўрсатилган жавобни танланг.
Опрос
 •   бир ой
 •   бир чорак
 •   календарь йил
 •   ярим йил
83 голосов


Цемент ишлаб чиқарувчи корхона ҳисобот даврида 100 тн. цемент ишлаб чиқаришга мўлжалланган оҳактош ажратиб олди. Унинг ўртача реализация баҳоси 1 тн учун 100 минг сўм. Недра солиқ ставкаси 22,5 минг сўм/тонна бўлса, солиқ суммасини аниқланг.
Опрос
 •   1 000 минг сўм
 •   1 500 минг сўм
 •   2 250 минг сўм
 •   2 500 минг сўм
69 голосов


Газ қазиб олувчи корхона ҳисобот даврида 2 млрд.куб газ қазиб олди. Агар 1 куб.м газ ўртача олинган реализация қилиш баҳоси 300 сўм ҳамда недра солиқ ставкаси 10% бўлса, ҳисобот даври учун солиқ суммасини аниқланг. (1 куб.м газ таннархи 200 сўм)
Опрос
 •   20 млрд.сўм
 •   40 млрд.сўм
 •   48 млрд.сўм
 •   60 млрд.сўм
64 голосов


Корхона фаолиятини янги бошлади. Биринчи марта 100 тн. фойдали қазилма қазиб олди, лекин реализация қилмади. Қазилма таннархи 1 тн учун 1 млн.сўм. Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ базасини аниқланг.
Опрос
 •   0 сўм
 •   100 млн.сўм
 •   120 млн.сўм
 •   аниқлаб бўлмайди
77 голосов


Корхона январь ойида 50 тн. фойдали қазилма қазиб олиб, уни 1 тн.ни 1,5 млн.сўмдан реализация қилди. Февраль ойида 30 тн.қазиб олди, реализация қилмади, лекин таннархи 1 млн.сўм. Февраль ойи учун ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ базасини аниқланг.
Опрос
 •   0 сўм
 •   30 млн.сўм
 •   36 млн.сўм
 •   45 млн.сўм
68 голосов


Корхона январь ойида 100 тн шағал қазиб олди. Ушбу шағалдан 40 тн.ни 28 млн.сўм, 30 тн.ни 24 млн.сўм, 20 тн.ни 15 млн.сўм ва 10 тн.ни 9 млн.сўмга реализация қилди. Ушбу давр учун 1 тн. шағални ўртача олинган реализация қилиш баҳосини ҳисобланг.
Опрос
 •   700 минг сўм
 •   760 минг сўм
 •   800 минг сўм
 •   900 минг сўм
69 голосов

Показано 20 последних публикаций.