Tilimpoz • Кыргыз тили


Гео и язык канала: Киргизия, Киргизский
Категория: Лингвистика


🇰🇬кыргызча
https://tilimpoz.taplink.ws


Гео и язык канала
Киргизия, Киргизский
Категория
Лингвистика
Статистика
Фильтр публикаций


😅 Ушул туурабы деген каттар толуп кетти...

Жооп берелиби?


Туура жаз! 🤔
Опрос
  •   сынтагуу
  •   сын тагуу
1341 голосов


Мышык сымалдуулар 🐈

🦁 лев - АРСТАН
🐯 тигр - ЖОЛБОРС
🐱 кошка - МЫШЫК
🍁 рысь - СҮЛӨӨСҮН
🍁 леопард - КАБЫЛАН
🍁 ирбис - ИЛБИРС
🍁 ягуарунди - ДАҢГЫТ
🍁 манул - МАДЫЛ

#сөздүккор


Чаташтырбаңыз! 👍

🖐🏻 - беш бармак
🍲 - бешбармак

😊🙌 Туура жазыңыз...


Жаштар күнү куттуу болсун! 😊🇰🇬


❌ эрте менен

✅ эртең менен


🤩 99 жыл мурун алгачкы кыргызча гезит "Эркин тоо" чыккан күн!

Басма сөз күнү куттуу болсун! ✊🇰🇬


🇰🇬 7-8-ноябрь - Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү.

Ынтымагыбыз бекем, духу бийик, руху күчтүү журт бололу! 🙌


❗️ Бул кыргызча эмес!

🤨 "Ө, Ү, Ң" тамгаларысыз жазууну кыргызча деп саноого болбойт.


🌏 Collins English Dictionary 2023-жылы эң көп колдонулган сөздү атады. 🗣️

20 млрд сөздү камтыган британ сөздүгү 2023-жылы эң көп колдонулган сөз "AI" (Жасалма интеллект") болгонун жарыялады.

#жаңылык


❌ жокбу, айтба, көпбү

✅ жокпу, айтпа, көппү


❌ татту, ачу, урматту, тууралу

✅ таттуу, ачуу, урматтуу, тууралуу

😊 уууу-ууу-уу-у


💡 доказательство - далил
💡 влиятельный - таасирдүү
💡 ситуация - кырдаал, жагдай
💡 профессионал - кесипкөй
💡 потенциал - дарамет
💡 кардинально - түп-тамырынан
💡 возможность - мүмкүнчүлүк
Туура жаз 💰
Опрос
  •   жөлөк пул
  •   жөлөкпул
1360 голосов


Туура жаз! 💡
Опрос
  •   атамекендик
  •   ата-мекендик
  •   ата мекендик
1464 голосов


Түркия Республикасынын 100 жылдыгы куттуу болсун! 🇰🇬🇹🇷👍


Тил - элдин духу!
Тил - элдин руху!
Тил - элдин деми!
Тил - элдин эгемендигинин көрсөткүчү!


Туура жаз! 👍
Опрос
  •   куш убак
  •   кушубак
1193 голосов


❌ кылайлы
✅ кылалы

❌ сактанайлы
✅ сактаналы

😉 туура жазыңыз...

Показано 20 последних публикаций.