Jurnalistlar reytingi

Rossiya jurnalistlarining Aprel 2020 yil davomida rus tilidagi Telegram-kanallarda eslovlar soni va e’lonlar qamrovi bo‘yicha reytingi.

Jurnalistlar
Eslovlar
Qamrov
Qamrov
1.
Ксения Собчак
1
3.1k
26.2m
2.
Василий Уткин
17
2.3k
11.0m
3.
Маргарита Симоньян
2
1.9k
9.1m
4.
Алексей Венедиктов
13
1.1k
7.3m
5.
Владимир Соловьев
2
1.3k
6.9m
6.
Тина Канделаки
2
977
5.9m
7.
Олег Кашин
1
1.7k
5.1m
8.
Андрей Малахов
5
827
4.5m
9.
Юрий Дудь
 
890
4.1m
10.
Сергей Доренко
15
166
3.8m
11.
Наиля Аскер-заде
622
3.8m
12.
Елена Малышева
14
722
3.5m
13.
Антон Красовский
2
668
3.4m
14.
Дмитрий Киселев
8
1.1k
3.3m
15.
Владимир Познер
8
646
3.0m
16.
Андрей Шмаров
4
476
2.9m
17.
Сергей Минаев
7
423
2.5m
18.
Александр Плющев
2
501
2.0m
19.
Александр Коц
6
470
1.6m
20.
Максим Шевченко
566
1.6m
21.
Ольга Скабеева
7
332
1.4m
22.
Илья Варламов
4
358
1.4m
23.
Иван Голунов
18
316
1.4m
24.
Александр Невзоров
3
303
1.2m
25.
Ирада Зейналова
155
1.2m
26.
Константин Эрнст
10
295
1.1m
27.
Татьяна Фельгенгауэр
136
1.0m
28.
Леонид Парфенов
1
448
997.2k
29.
Роман Бабаян
5
184
855.8k
30.
Александр Малькевич
383
850.1k
1.
Ксения Собчак
26.2m
2.
Василий Уткин
11.0m
3.
Маргарита Симоньян
9.1m
4.
Алексей Венедиктов
7.3m
5.
Владимир Соловьев
6.9m
6.
Тина Канделаки
5.9m
7.
Олег Кашин
5.1m
8.
Андрей Малахов
4.5m
9.
Юрий Дудь
4.1m
10.
Сергей Доренко
3.8m
11.
Наиля Аскер-заде
3.8m
12.
Елена Малышева
3.5m
13.
Антон Красовский
3.4m
14.
Дмитрий Киселев
3.3m
15.
Владимир Познер
3.0m
16.
Андрей Шмаров
2.9m
17.
Сергей Минаев
2.5m
18.
Александр Плющев
2.0m
19.
Александр Коц
1.6m
20.
Максим Шевченко
1.6m
21.
Ольга Скабеева
1.4m
22.
Илья Варламов
1.4m
23.
Иван Голунов
1.4m
24.
Александр Невзоров
1.2m
25.
Ирада Зейналова
1.2m
26.
Константин Эрнст
1.1m
27.
Татьяна Фельгенгауэр
1.0m
28.
Леонид Парфенов
997.2k
29.
Роман Бабаян
855.8k
30.
Александр Малькевич
850.1k

Ulashish

Eslovlar — tanlangan kalendar oyi davomidagi Telegram-kanallarda kalit so‘z eslovlarining va uning rus tiliga oid shakliy ko‘rinishlari umumiy miqdori.

Qamrov — tanlangan kalendar oyi davomida Telegram-kanallardagi tarkibida kalit so‘z mavjud e’lonlarning ko‘rilishi va kalit so‘zning rus tiliga oid shakliy ko‘rinishlari umumiy miqdori.

Reyting "Qamrov" ko‘rsatkichi kamayib borish tartibi bo‘yicha saralangan.

Reyting rus tilidagi 70 mingdan ziyod Telegram-kanallardagi e’lonlar asosida tuzilgan.

Yana reytinglar

Telegram'dan qidirish