Шейх Муаз Хава.


Гео и язык канала: Киргизия, Киргизский
Категория: Религия


Тасаввуф хикматтары.


Гео и язык канала
Киргизия, Киргизский
Категория
Религия
Статистика
Фильтр публикаций


Жума баянын 20 мүнөттөн кийин уга аласыздар...
📣


Жума күнүңүз мубарак болсун!
"اللهم صل على سيدنا محمد
و آله وصحبه وسلم"

Кыргызча окулушу:
Аллохумма солли альаа Сеййидина Мухаммад ва аалихи ва сохбихи васаллим.

Котормосу:
"Оо Жараткан, төрөбүз Мухамметке, анын үй-бүлөсүнө жана жолдошторуна алкыш-саламдарың жаасын".
https://t.me/Muazhawwa

Катталып, бөлүшүп коюңуздар.


Бул үммөттү эртең менен багымдат намазына турган жаштар бутка тургузат!

Акчалуу коркпойт базардан,
Ыймандуу коркпойт мазардан.
https://t.me/Muazhawwa

Катталып, бөлүшүп коюңуздар
Инсан деген сөз унутчаак деген сөздөн келип чыгат. А зикир сөзү эстөө, эскерүү деген мааниде.
Мусулман өзү эмне максатта жаралгандыгын унутуп калбашы үчүн, зикир кылгыла деп ыйык Курани Каримде эң көп эскерилип, буйруктар келген.
Эң жакшы насыйкат,  руханиятты көтөрүү жолу бул Жаратканды көп эстөө менен пайгамбарга салават айтуу....
https://t.me/Muazhawwa

Катталып, бөлүшүп коюңуздар


Жаратканга дуа кылгыла! Жалбаргыла!

Ар бир абалыңарда Жараткан менен болгула. Көңүлдөн Алла Таала чыкпайсын.
Арманынарды чындап чечип бере турган затка кайрылгыла.
Инсан өзүнө окшош алсыз маклукаттын аркасынан чуркап жүрө бербей, баардыгынын көйгөюн чечип бере турган затка кайтканда жан дүйнөсү тынчтыкты тапмак.
https://t.me/Muazhawwa

Катталып, бөлүшүп коюңуздар


Колуңарда дайыма тесме, тилиңерде зикир болсун.

Тесменин бир гана вазипасы бар. Бөлөк нерсеге колдонулбайт. 
Эгер алаксып кетсеңиз, тесмени көрөрү менен Жаратканды эстөө эске келет.

Тесмени узуун кылып алып, эл көп жерде ары бери басуу да (ниет бузук болсо) болбойт.
Зикир- бул Алла Тааланы улуктоо, арулоо... болсо, аны бөлөк максатта (риага) колдонуу ката.
Риадан алыстайм деп, зикирди да толугу менен таштап коюу туура эмес.
Ниетти ар дайым түздөп, зикириңерди таштабагыла.
https://t.me/Muazhawwa

Катталып, бөлүшүп коюңуздар


Мусулмандын айыбы болушу мүмкүн, Исламдын айыбы жок.

Бир мусулман ката кетирип алса, Ислам ушундай деп айтуу туура эмес.
Ошол эле убакытта мындай сөзгө жеткирбөө, ар бир мусулмандын милдети.
Ар бир мусулман баласы, дин талабына жараша төп келген мыкты адам боло албашы мүмкүн. Бирок Ислам дини таза, аруу бойдон кала берет...
https://t.me/Muazhawwa

Катталып, бөлүшүп коюңуздар

1.4k 0 10 12 59

Мал-мүлктү берген Жаратканга шүкүр келтирүүнүн биринчи белгиси, аны адал жолго сарптоо.

Адал нерселер өтө көп, арам нерселер адалга салыштырмалуу өтө ааз. Ошондой болсо да, инсандын напсиси, арам (жеңил окатка) тартыла берет.
Напси каалаган нерсенин баарын кыла берүү, ага кул болуп калгандын белгиси.
Напсинин кулдугунан чыгып, чыныгы Жаратуучуга кайтуу зарыл.
https://t.me/Muazhawwa

Катталып, бөлүшүп коюңуздар
Ниьмат (жакшылыктарды) шүкүр айтуу менен кармап калгыла!
Шүкүрсүздүк- берилген ниьматтын кетүүсүнө себеб.
https://t.me/Muazhawwa

Катталып, бөлүшүп коюңуздар


Билеги кубаттуу эмес, ачуусу келгенде өзүн кармай билген сабырдуу адам - күчтүү адам.
https://t.me/Muazhawwa


Сиз кийип жүргөн кытайдын жука  байпагына  масх тартуу болбойт!
Туура,  хадисте  пайгамбарыбыз صلى الله عليه وسلم «жауроб» го (байпакка) масх тартты  деген бир- эки хадистер кездешет. Бирок ал доордун байпагы менен бүгүнкү күндүн байпагын салыштыруу мүмкүн эмес. Ал  учурдун  байпагы сиз  кийип жүргөн маасыдай болчу.
Кээ бир инсандар хадисти өзүлөрүнүн напсисине ылайык которуп жүрүшөт. Ислам дини, бирөөнүн напсисине карап түздөлбөйт.
Имам Хасан аль Басри (Алла ырайымына алсын) айтат: "Мен 70 сахабадан маасыга масх тартуу тууралуу хадис уктум" дейт.
Аалымдар кайсы маасыга масх тартса болот деп айтышса, ошону карманганыбыз саламат...
https://t.me/Muazhawwa
Катталып, бөлүшүп коюңуздар.


  Имам жана уюган адамдар фарз намазын окугандан кийин кыскача  дуа кылып дароо сүннөткө турулары  мустахаб.  Бул пешим, шам, куптан намаздарына тийешелүү. 
Пайгамбарыбыз имамчылыкка чыккан учурунда фарздан кийин  сүннөт намазы бар болсо дароо тургандыгы хадистерде айтылынат .
 
https://t.me/Muazhawwa
Катталып, бөлүшүп коюнуздар.


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
Шейхибиз Азирети Муаз Хава حفظه الله تعالى

Өмүрүнө береке, Ислам динине кылып жаткан кызматы кабыл болсун! Амин!
🤲🤲🤲
مدد
https://t.me/Muazhawwa

2k 0 2 13 55Балдарыңарды кичинекей чагынан баштап зикир салаваттарга тарбиялагыла. Зикир салаваттын нуруна бөлөнгөн уул-кыздарыңар, чоңойгондо  күнөөнүн караңгылыгынан алыс болот. Бизге окшоп күнөөгө көнуп калып, аны таштай албай кыйналбайт.
Балдарыңарга ырайым кылгыла, Алла Таала силерге ырайым кылат.
Балдарга жакшы тарбия берүү ата-эненин милдети.
Бала көргөнүн кылат. Зикир кыл деп койбостон, өзүбүз тирүү үлгү бололу...
https://t.me/Muazhawwa


Бейиш  менен сүйүнчүлөнгөн  сахабалар кимдер?
Жооп. Жаннат менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахаба айтылынган. Бул сахабалар тирүү кезинде эле бейиш менен сүйүнчүлөнгөн.
Алар:
1. Абу Бакр Сиддик (р.а)
2. Умар бин Хаттаб (р.а)
3. Усман бин Аффан (р.а)
4. Али бин Абу Талиб (р.а)
5. Зубейр бин Ауам (р.а)
6. Сайид бин Зайд (р.а)
7. Абу Убайда бин Жаррах (р.а)
8. Талха бин Убайдуллах (р.а)
9. Абдуррахман бин Ауф (р.а)
10.  Саъд бин Аби Ваккас (р.а).
https://t.me/Muazhawwa


Алланын элчисинин (саллаллаху алейхи васалламдын) жети-уул, кыздары болгон.

Алар: Касим, Зайнаб, Рукойя, Фатима, Умму Кулсум, Абдулло,  Ибрахим.  Балдарынын  баардыгы Хадижа энебизден, бир гана Ибрахим уулу, Мариям Кыптия энебизден.
https://t.me/MuazhawwaПоказано 20 последних публикаций.